Quality Assurance Coordinator

Quality Assurance Coordinator

Join our team as a Quality Assurance Coordinator in the Quality & Regulatory Affairs Department!

The text of this job description in Dutch can be found below

AREA OF RESPONSIBILITY

 • The Quality Assurance Coordinator will train, influence, and support the local organization to ensure regulatory compliance, operational efficiencies, and targeted results are met;
 • The Quality Assurance Coordinator responds to internal and external non-conformities of customers and suppliers, with the aim of achieving the highest level of customer satisfaction, process improvement, and upholding the Quality Policy.

 

MAIN RESPONSIBILITIES & KEY FUNCTIONS

 • Coordinate and oversee the routine of the QMS (Quality Management System), prepare documents to implement and maintain the QMS
 • Keep management informed through the performance and development of reports and KPIs management
 • Ensure that the quality system is established, effective, and maintained in accordance with ISO 9001
 • Design, implement, and document procedures for process control, process improvement, testing, and inspection
 • Oversee the calibration and testing program
 • Lead internal quality audits
 • Perform root cause analysis and other problem-solving techniques to identify effective corrective actions and process improvements
 • Prepare documents and information necessary for critical analysis and responses to internal and external non-conformities of customers and suppliers
 • Provide technical assistance to the customer to solve technical problems
 • Coordinate and administer the Integrated 5S Program
 • Administer integrated management performance index / KPIs

 

REQUIRED KNOWLEDGE

 • Bachelor’s degree in Chemistry, Engineering, Quality Management, or Business Administration
 • 3-5 years of relevant working experience within a manufacturing quality or regulatory team in a supervisory role
 • Experience managing an ISO program
 • Demonstrated ability to initiate and complete projects in a timely manner
 • Knowledge of Office365 Suite required
 • Excellent communication skills
 • Lean – Six Sigma training or certification is a plus
 • Auditing certification is a plus
 • Working experience in the packaging or food and beverage industry is a plus
 • Language: Dutch & English

 

LOCATION

Genk, België

TRAVEL

10-15%

REPORTS TO

Operations Manager

Nissha Metallizing Solutions, NV. is an equal opportunity employer. All employees of Nissha Metallizing Solutions must adhere to the Quality Standards and Policies set forth in the Quality Manual.

HOW TO APPLY

Interested candidates for this position can send their CV and cover letter to:

Nissha Metallizing Solutions

HR department

Mrs. Agna Vrancken

a.vrancken@nisshametallizing.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sluit je aan bij ons team als Quality Assurance Coördinator in de afdeling Quality & Regulatory Affairs!

FUNCTIEOVERZICHT

 

 • De Quality Assurance Coördinator traint, beïnvloedt en ondersteunt de lokale organisatie om ervoor te zorgen dat de regelgeving wordt nageleefd, de operationele efficiëntie wordt verbeterd en de beoogde resultaten worden behaald.
 • De Quality Assurance Coordinator reageert op interne en externe non-conformiteiten van klanten en leveranciers, met als doel het bereiken van het hoogste niveau van klanttevredenheid, procesverbetering en het handhaven van het kwaliteitsbeleid.

 

VERANTWOORDELIJKHEDEN

 

 • Coördineren van en toezicht houden op de routine van het QMS (Quality Management System), voorbereiden van documenten om het QMS te implementeren en onderhouden;
 • Het management op de hoogte houden door het opstellen van rapporten en KPI's;
 • Ervoor zorgen dat het kwaliteitssysteem wordt opgezet, effectief is en wordt onderhouden in overeenstemming met ISO 9001;
 • Ontwerpt, implementeert en documenteert procedures voor procescontrole, procesverbetering, testen en inspectie;
 • Toezicht houden op het kalibratie- en testprogramma;
 • Leiding geven aan interne kwaliteitsaudits
 • Uitvoeren van oorzakenanalyses en andere probleemoplossingstechnieken om effectieve corrigerende maatregelen en procesverbeteringen te identificeren;
 • Documenten en informatie voorbereiden die nodig zijn voor kritische analyse en reacties op interne en externe non-conformiteiten van klanten en leveranciers;
 • Technische ondersteuning bieden aan de klant om technische problemen op te lossen;
 • Coördineren en beheren van het geïntegreerde 5S-programma;
 • Beheer van de geïntegreerde managementprestatie-index / KPI's;

 

FUNCTIEVEREISTEN

 

 • Bachelordiploma in Chemie, Engineering, Kwaliteitsmanagement of Bedrijfskunde.
 • 3-5 jaar relevante werkervaring binnen een productiekwaliteits- of regelgevend team in een toezichthoudende rol;
 • Ervaring met het beheren van een ISO-programma
 • Aantoonbare vaardigheid om projecten tijdig op te starten en af te ronden. 
 • Kennis van Office365 Suite vereist.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden.
 • Lean - Six Sigma training of certificering is een pré
 • Auditingcertificering is een pluspunt
 • Werkervaring in de verpakkings- of voedingsmiddelenindustrie is een pré
 • Taal: Nederlands en Engels

 

LOCATIE

Genk, België

REIZEN

10-15%

De Quality Assurance Coördinator rapporteert aan de Operations Manager.

Nissha Metallizing Solutions, NV. is een werkgever met gelijke kansen. Alle werknemers van Nissha Metallizing Solutions moeten zich houden aan de Kwaliteitsnormen en het Kwaliteitsbeleid zoals uiteengezet in de Kwaliteitshandleiding.

HOE TE SOLLICITEREN

Geïnteresseerde kandidaten voor deze positie kunnen hun CV en sollicitatiebrief sturen naar:

Nissha Metallizing Solutions

HR department

Mrs. Agna Vrancken

a.vrancken@nisshametallizing.com